Rejsen til Grønland.

 


Første køer i 100 år til Grønland

En Dextertyr og kviekalv skal være grundstammen i et forsøg, der på sigt skal sikre grønlænderne frisk mælk.

 

 
 

Af Morten L. Handrup
15. maj i år ankom fire kreaturer af Dexterracen med skib til Grønland. De to køer, en tyr og en kviekalv skal være grundstammen i et forsøg med mælkeproduktion i Sydgrønland. Her i sommer har de græsset på forsøgsstationen i Upernaviarsuk, men til vinter skal de stå i en gammel fårestald.
Dyrene blev udskibet fra Ålborg i en container beregnet til transport af islandske heste. Det er ifølge rederiet første gang i 100 år, der er sejlet kreaturer fra Danmark til Grønland, oplyser Jens Hornbek, der selv er Dexteravler ved Sorø på Sjælland.
Han har været en af initiativtagerne til at sende kreaturerne til Grønland, men han fremhæver, at uden en utrolig velvilje fra andre avlere, både med hensyn til at skaffe dyr og få dem i karantæne, var det ikke gået.


Får afløste køer
Kontakten til den grønlandske forsøgsstation blev etableret under et besøg på Grønland. I efteråret sendte Jens Hornbek materiale om Dexterracen derop, og han tilbød at sende en ko og en kælvekvie derop - sammen med Marianne Seidenfaden, en anden Dexteravler, som senere solgte en tyr til dem.
Der har tidligere været køer på Grønland. I 1740 importerede Hans Egede køer fra Norge, og indtil 1970 var der en bestand af kreaturer på Grønland. På det tidspunkt gik man over til at avle får i stedet. I dag er der en ret stor bestand af får i Sydgrønland, men priserne på lammekød er i bund. Det samme er tilskuddene, og kreaturerne er tænkt som et alternativ til fårene.
Dexterkøerne har ifølge Jens Hornbek en forholdsvis høj mælkeydelse.
- Mange af fåreholderne bor afsides, og det vil være med til at forbedre deres livskvalitet, hvis de kan få frisk mælk. Grønlænderne er også trætte af at drikke UHT mælk til ni kr. pr. liter, forklarer Jens Hornbek.
Der er også planer om at lave ost. En af forsøgsstationens folk har været et halvt år i Frankrig for at lære at lave ost, og en anden har været på insemineringskursus i Island.
Ud over de kreaturer, der nu er sendt til Grønland fra Danmark, er der en mindre bestand af islandske køer. På forsøgsstationen har man et par af de islandske køer, men de er ikke tilfredse med dem. De håber blandt andet, at blodfornyelse med en Dextertyr vil give bedre afkom.
Selv om forsøgsstationen nærmest har fået dyrene foræret, har det ikke været gratis for den. Man håber i løbet af nogle år at have opbygget en besætning på 10 køer på forsøgsstationen.
Uafhængigt af dette initiativ er der i øvrigt andre danske kødkvægfolk, der har planer om at sende skotsk højlandskvæg til Nuuk-området næste forår.

 Kontakt os for nærmere aftale.   Tlf. 58 26 74 35     Fax. 58 26 74 31   Mail: Info   Bil. 30 53 36 30    Bil. 30 54 93 29